برآورد و صورت وضعیت در نرم افزار تدبیر

- امکان مشاهده مبلغ صورت وضعیت قبل در صورت وضعیت جاری

- امکان مرتب سازی براساس ستون دلخواه

- جستجو دقیق در تمام قسمت های برنامه

- امکان استفاده از چند فهرست بهای مختلف در یک پروژه

- امکان تبدیل فهرست بهای یک سال به سال دیگر

- امکان افزودن ردیف های یک فصل یا رشته به پروژه

- امکان نقل اطلاعات از یک پروژه به یک پروژه دیگر

- نقل از متره به تفکیک بخش های مختلف کار در پنجره های برآورد و صورت وضعیت

- امکان درج نام هر بخش در ستون ملاحظات پس از نقل از متره

- امکان آدرس دهی به هنگام نقل از متره در ستون ملاحظات

- نمایش خلاصه دادههای ورودی در صورت وضعیت و برآورد به صورت ساختار درختی جهت جلوگیری از خطا در تخصیص ضرایب به فصول

برای دیدن محیط  نرم افزار به آدرس زیر مراجعه نمایید
www.tadbirkavir.com/demo.html
برای اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار با شماره های2-03516292770 و 09132585269 (عابدیه) تماس حاصل نمایید

گروه تدبیر کویر

/ 0 نظر / 30 بازدید