ساختار شکست نرم افزار تدبیر

یک طرح عمرانی از بخش های گوناگونی تشکیل شده است به طوری که طرح می تواند شامل چندین پروژه هر پروژه شامل چندین قراردادوهر قراردادشامل بخش های کاری متعددی باشد ساختار شکست کار در نرم افزار تدبیر کاربران را قادر می سازد که به احجام کارازکوچکترین بخشهای کار اجرایی تا سطح کلان پروژه دست یابند به عنوان مثال با استفاده از این ساختار، حجم بتن 250 در یک ستون در طبقه همکف تا مقدار کل آن در یک طرح عمرانی و در نتیجه مبالغ مالی آن قابل دست یابی می باشد.

توانایی های نرم افزار تدبیر

- توانایی شکستن یک طرح عمرانی به هر تعداد بخش دلخواه در نرم افزار تدبیر

- توانایی تعیین بخش ها و اجزای تشکیل دهنده یک کار در نرم افزار تدبیر

- توانایی دریافت گزارش های مقداری و مالی  برروی هر بخش در نرم افزار تدبیر

- توانایی استفاده از ساختار شکست یک پروژه در پروژه دیگر در نرم افزار تدبیر

- توانایی تجزیه بهای هر بخش به طور جداگانه در نرم افزار تدبیر

-توانایی استخراج منابع هر بخش با استفاده از تجزیه ردیف های فهرست بهای آن بخش در نرم افزار تدبیر

- توانای تعیین سهم (وزن) فیزیکی و ریالی هر بخش در ساختار شکست در نرم افزار تدبیر

- توانایی کنترل پیشرفت هر بخش و در نتیجه پیشرفت کل طرح (فیزیکی/ریالی) در نرم افزار تدبیر

برای اطلاعات بیشتر به آدرس سایت www.tadbirkavir.com و یا با شماره های 2-6292770-0351 و 09132585269 (عابدیه )تماس حاصل فرمایید

گروه تدبیر کویر

/ 0 نظر / 22 بازدید