فهرست بها نرم افزار تدبیر

- نرم افزار تدبیر کتاب های فهرست بها از سال 1370 تا 1387 و قابلیت به روز آوری فهرست های آینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  و تاسیسات نفت و گاز  وزرارت نفت

- نرم افزار تدبیر جستجوی پیشرفته در فهرست های بها از روی اقلام و شماره ردیف فهرست بها را دارا می باشد

- نرم افزار تدبیر دارای جستجوی مقایسه ای بین ردیف های فهرست بهای سالهای مختلف

- نرم افزار تدبیرامکان مشاهده ردیف هایی که دارای حمل هستند

برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.tadbirkavir.com  ویا با شماره های  تماس 2-6292770-0351 و 09132585269 تماس حاصل فرمایید

/ 0 نظر / 19 بازدید