ساختار شکست در نرم افزار تدبیر

یک طرح عمرانی از بخش های گوناگونی تشکیل شده است به طوری که طرح می تواند شامل چندین پروژه هر پروژه شامل چندین قراردادوهر قراردادشامل بخش های کاری متعددی باشد ساختار شکست کار در نرم افزار تدبیر کاربران را قادر می سازد که به احجام کارازکوچکترین بخشهای کار اجرایی تا سطح کلان پروژه دست یابند به عنوان مثال با استفاده از این ساختار، حجم بتن 250 در یک ستون در طبقه همکف تا مقدار کل آن در یک طرح عمرانی و در نتیجه مبالغ مالی آن قابل دست یابی می باشد.

توانایی ها

- توانایی شکستن یک طرح عمرانی به هر تعداد بخش دلخواه

- توانایی تعیین بخش ها و اجزای تشکیل دهنده یک کار

- توانایی دریافت گزارش های مقداری و مالی  برروی هر بخش

- توانایی استفاده از ساختار شکست یک پروژه در پروژه دیگر

- توانایی تجزیه بهای هر بخش به طور جداگانه

-توانایی استخراج منابع هر بخش با استفاده از تجزیه ردیف های فهرست بهای آن بخش

- توانای تعیین سهم (وزن) فیزیکی و ریالی هر بخش در ساختار شکست

- توانایی کنترل پیشرفت هر بخش و در نتیجه پیشرفت کل طرح (فیزیکی/ریالی)

برای دیدن محیط  نرم افزار به آدرس زیر مراجعه نمایید
www.tadbirkavir.com/demo.html
برای اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار با شماره های2-03516292770 و 09132585269 (عابدیه)تماس حاصل نمایید
گروه تدبیر کویر

 

/ 0 نظر / 70 بازدید