متره در نرم افزار تدبیر

- امکان مشاهده متره پروژه های مختلف بدون خارج شدن از قسمت متره

- مشاهده و استفاده همزمان از فهرست بهای مختلف در سنوات مختلف در یک پروژه

- ورود اطلاعات متره براساس شرح اقلام کار

- امکان اتصال فیلم،نقشه،عکس،یا هر نوع سند دیگر به ردیف های متره

- امکان ورود اطلاعات متره راهسازی و ساختمان در یک فرم

- امکان تعریف فرمول برای هر ردیف متره

- امکان ورود ریز متره بخشهای مختلف کار

- امکان تعریف بخشهای مختلف برای یک پروژه

- امکان کپی ریز متره از یک بخش به بخش دیگر

- امکان کپی ریز متره یک ردیف فهرست بها به ردیف دیگر

- ستون های ناظر،مشاوره و کارفرما برای نظارت و رسیدگی

- امکان درج شماره،تاریخ و موضوع صورتمجلس در ردیفهای متره

- امکان نقل ریز متره و خلاصه متره یک پروژه به پروژه دیگر

- اضافه شدن ستون ناظر

- فیلتر گسترده در حد استاندارهای WINDOWS

- ادغام ریز متره ساختمان و ریزمتره راهسازی

- امکان نقل ساختار شکست بخشنامه

برای دیدن محیط  نرم افزار به آدرس زیر مراجعه نمایید
www.tadbirkavir.com/demo.html
برای اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار با شماره های2-03516292770 و 09132585269 (عابدیه)تماس حاصل نمایید

گروه تدبیر کویر

/ 0 نظر / 49 بازدید